om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Paketerbjudande för
sammanläggningsavhandlingar

 

Avhandlingar och uppsatser

information för studenter, doktorander
och forskare.

 

Formfaktorns skrivtips

– hur du förbereder ditt manuskript
för sättning och tryckning.

Tips på böcker och länkar

om att skriva vetenskapliga texter

Bokformat

Tryckning

 

 

Att förvandla ett manuskript till en bok

»Typografi, den konst med vars hjälp tankar och ord på mekanisk väg, medelst rörliga typer och tryckpress, åskådliggörs för ögat«

Nordisk Familjebok 1905, »Boktryckarkonst«

Det som är lätt att läsa blir oftare läst

Jag ger din text en form som harmonierar med innehållet, och som gör den vacker, tydlig och lättläst. Om du redan har ett bestämt format och layout – t.ex. om din bok skall ingå i en serie – så arbetar vi utifrån det.

 

Ergonomi för ögat

För att få en bok som inbjuder till läsning krävs en genomtänkt formgivning som tar hänsyn till textens karaktär och den tilltänkta målgruppen. Det handlar om att välja en lämpligt storlek (format) på boken, hur text och eventuella bilder skall disponeras på sidan (layout) och slutligen att välja ett typsnitt, och för detta lämplig radlängd, storlek och radavstånd (typografi).

 

De små detaljernas konst

Nästa steg är att tillämpa formgivningen på texten – att sätta eller bryta om texten. Här är det i de små, små detaljerna som skillnaden mellan ett bra och ett mindre bra resultat ligger. Det kräver kunskap, tålamod och noggrannhet.

Vetenskaplig text

Vetenskaplig text har sina egna speciella krav. Det finns standardiserade format för olika typer av text, och flera olika sätt att arbeta med noter och referenser beroende på ämnesområde. Kontakta gärna mig, så diskuterar vi vad som gäller i ditt fall. Se också mitt erbjudande till studenter, doktorander och forskare.

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se